Romema-Haifa 230128

הפגנה ליד היכל הספורט, רוממה-חיפה, נגד המהפיכה החוקתית המתרחשת במדינת ישראל בימים אלה.

 

 

אוניברסיטת חיפה 16.1.2023 – הפגנת סטודנטים ומרצים באוניברסיטת חיפה הנלחמים למען הדמוקרטיה בישראל

הפגנה בתל אביב 14.1.2023 למען הדמוקרטיה הישראלית;

שליחי וולט Wolt בהפגנה בחיפה 11.1.2023,