הפגנה נגד התהליכים הקשים שמקדמת ממשלת ישראל 11.2.2023, חיפה

 נגד ממשלת נתניהו; מרכז חורב, חיפה

הפגנת ענק במרכז חורב, חיפה 11.2.2023 נגד הדיקטטורה המתפתחת במדינת ישראל

הפגנת ענק במרכז חורב, חיפה 11.2.2023 נגד הדיקטטורה המתפתחת במדינת ישראל

הפגנת ענק במרכז חורב, חיפה 11.2.2023 נגד הדיקטטורה המתפתחת במדינת ישראל

הפגנת ענק במרכז חורב, חיפה 11.2.2023 נגד הדיקטטורה המתפתחת במדינת ישראל

הפגנת ענק במרכז חורב, חיפה 11.2.2023 נגד הדיקטטורה המתפתחת במדינת ישראל