Jerusalem-Aug-6-2020

ירושלים, 6.8.2020

מצור על בלפור - נגד השחיתות

בהפגנה בירושלים 6.8.2020
מול הוילון השחור

בהפגנה בירושלים 6.8.2020, מול הוילון השחור, נגד השחיתויות

בהפגנה בירושלים 6.8.2020, מול הוילון השחור; נגד השחיתויות המיוחסות לראש הממשלה: שוחד מרמה והפרת אמונים

בהפגנה בירושלים 6.8.2020, לא הרחק מ
הוילון השחור
נגד השחיתויות המיוחסות לראש הממשלה:
שוחד מרמה והפרת אמונים

בהפגנה בירושלים 6.8.2020, מול הוילון השחור
נגד השחיתויות המיוחסות לראש הממשלה: שוחד מרמה והפרת אמונים

 

 תמונה ייי

באנר

תרחישי הכאוס של נתניהו, ברוך קרא, וואלה 6.8.2020

#הצוללות  סיפור #שודהגז.  #ביביהביתה!

 

 8/8/2020 מוצ"ש בבלפור