230830-Motzkin

הפגנה בקריית מוצקין, מול כנס מנהלי בתי ספר של מחוז חיפה, שם אמור היה להופיע שר החינוך. הוא לא בא. הכנס  עבר יפה וללא הפרעות.

מחאה בקריית מוצקין

מחאה מול כנס המנהלים של מוסדות החינוך במחוז חיפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה וההגעה הצפויה של שר החינוך קיש. הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים והמנהלים. 30.8.2023 קריית מוצקין

מחאה מול כנס המנהלים של מוסדות החינוך במחוז חיפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה וההגעה הצפויה של שר החינוך קיש. הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים  הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים והמנהלים. 30.8.2023 קריית מוצקין

מחאה מול כנס פתיחת שנת לימודים

מחאה מול כנס המנהלים של מוסדות החינוך במחוז חיפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה וההגעה הצפויה של שר החינוך קיש. הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים והמנהלים. 30.8.2023 קריית מוצקין

מחאה מול כנס המנהלים של מוסדות החינוך במחוז חיפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה וההגעה הצפויה של שר החינוך קיש. הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים והמנהלים. 30.8.2023 קריית מוצקין

מחאה מול כנס המנהלים של מוסדות החינוך במחוז חיפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה וההגעה הצפויה של שר החינוך קיש. הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים והמנהלים. 30.8.2023 קריית מוצקין

מחאה מול כנס המנהלים של מוסדות החינוך במחוז חיפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה וההגעה הצפויה של שר החינוך קיש. הוא לא הגיע למקום לאכזבת המפגינים. 30.8.2023 קריית מוצקין

כנס מנהלי בתי ספר

כנס מנהלים של מוסדות החינוך במחוז חיפה, לכבוד פתיחת שנת הלימודים החדשה. שר החינוך קיש שהיה אמור להגיע לא בא. 30.8.2023 קריית מוצקין

הסמנכ"ל שמעוני

ובכנס עצמו, מאיר שמעוני סמנכ"ל משרד החינוך הציג נתוני כח אדם של עובדי הוראה. 30.8.2023. מנחי האירוע סיפרו שהוא הוברח למתחם מכניסה צדדית (בגלל המפגינים בכניסה הראשית). תרגיל 22 קראו לזה.

חינוך לדמוקרטיה כן בבית ספרנו – אומרות החולצות של אנשי חינוך בטקס פתיחת שנה שנערך לכבוד מנהלי מחוז חיפה. כשהוקרנו דברי שר החינוך קיש באולם, הם יצאו מהמקום ביחד עם אחרים במחאה

לקראת סיום, העלו את הברכה המוקלטת של שר החינוך. לפחות 10 יצאו החוצה בזמן דבריו. חלקם לבשו חולצות עם הכיתוב "חינוך לדמוקרטיה כן בבית ספרנו". יצאתי מיד אחריהם.

'צעדת המתים' חיפה 31.8.2023


השבוע ה-35 

השבוע ה-34

השבוע ה-33 ממרכז הכרמל למרכז חורב

השבוע ה-32