Haifa-Caesarea week14

מחאה על אזלת היד של הממשלה בשחרור החטופים ותפקוד ראש הממשלה נתניהו ושותפיו המשיחיים. הקריאה 'בחירות עכשיו' נשמעה שוב ושוב ביחד עם הקריאה להדחת נתניהו לאלתר. 13.1.2024

מחאה בחיפה 13.1.2024

מחאה על אזלת היד של הממשלה בשחרור החטופים ותפקוד ראש הממשלה נתניהו ושותפיו המשיחיים. הקריאה בחירות עכשיו נשמעה שוב ושוב ביחד עם הקריאה להדחת נתניהו

מחאה על אזלת היד של הממשלה בשחרור החטופים ותפקוד ראש הממשלה נתניהו ושותפיו המשיחיים. הקריאה בחירות עכשיו נשמעה שוב ושוב ביחד עם הקריאה להדחת נתניהו

מחאה על אזלת היד של הממשלה בשחרור החטופים ותפקוד ראש הממשלה נתניהו ושותפיו המשיחיים. הקריאה בחירות עכשיו נשמעה שוב ושוב ביחד עם הקריאה להדחת נתניהו

הדוברים (13.1.2024) במרכז חורב היו:
משה בוגי יעלון- שר ביטחון ורמטכ״ל לשעבר
ערן ליטמן- אביה של אוריה שנרצחה במסיבת נובה
אשר זפרני- מפונה מקרית שמונה

מוצ"ש ה-20.1.2023
מוצ"ש ה 27.1.2024