Brown Sea Turtles in May 2021

צבת ים הפוכה על גבה - חוף חיפה 5.5.2021

פגר צבת ים (2) על החוף בחיפה. בסמוך לפגר הזה יש עוד שניים, מתים לגמרי. 5.5.2021

 צבי ים על חוף חיפה 5.5.2021.
Loggerhead turtles (Caretta caretta) are a reddish-brown sea turtles

צבי ים מתים על רצועת חוף חיפאי

אירוע לא מוכרז של מפגש לרגע ליד פגר של צב ים (1), על חוף הים

פגר צב(ת) ים (3) על רקע מיכל האמוניה בחיפה. בסמוך לפגר הזה יש עוד שניים, מתים לגמרי.

5.5.2021 Haifa חיפה. צב ים (3) מת על רקע הנמל הסיני בחיפה. זהו הצב השלישי בפיסת החוף הזו

5.5.2021 חיפה; צב ים(2) מת מוטל על גבו וברקע האניה שמזרימה חול לחוף,

צבים משנה אחרת 

2017: צבי ים מתים ברצועת חוף צרה – שלושה נצפו השבוע

צב באפריל 2021:

צב ים חום מת לגמרי

צב ים חום (1) בחוף חלוצי התעשייה בחיפה. מת לגמרי.  29.4.2021

Wildschweine im Haifa City Nature Reserve, May 20201