Wild Pigs-Jan2022-Haifa

חזירי בר בחיפה – ינואר 2022

חזיר בר צעיר וחופר

חזב"ר צעיר עסוק בגינה פרטית; חבר אתה חופר

חזירים צעירים במרכז הכרמל

חזירי בר צעיר באזור מרכז הכרמל, ינואר 2022  Recalcitrant wild boars חזירי בר סוררים

חזירי בר בגן מניה, מרכז הכרמל, חיפה, ינואר 2022

חזירי בר צעירים בנקודת מפגש. חיפה 28.1.2022

חזב"ר חיפאי צועד

חזיר בר, חיפה ינואר 2022

חזב"ר (ים) בכרמל 2022

חזירי בר מצטלמים בכרמל.  Recalcitrant wild boars חזירי בר סוררים

חזב"רים במרכז הכרמל, בתחנת האכלה מצויה

חזירי בר בחיפה

חזירי בר משוטטים בחיפה. ינואר 2022

Recalcitrant wild boars חזירי בר סוררים