עגל הזהב

עגל הזהב פוקד את עין הוד כבר למעלה מ 20 שנה בכל מוצאי שביעי של פסח. זהו פסטיבל של תושבי המקום שבדרך כלל אינו מקבל פרסום רב. כל עגל הוא פסל מוזהב, גדל מימדים, שגורלו מלקות קשות ושריפה אבל לא לפני הערצה וסגידה. הריקודים לשמחת העגל אינם שונים מריקודי כלייתו וטעם האלכוהול זהה לפני ואחרי.

עגל 2017

עגל הזהב מתקבל בהנפת יד לשלום

אהרון הכהן מניף יד לפני עגל הזהב 2017

חג עגל הזהב, עין הוד 2017: תהלוכת העגל בחוצות הכפר

חג עגל הזהב, עין הוד 2017: אהרון הכהן והעגל

עין הוד 2017, חג עגל הזהב: משה ולוחות הברית

חג עגל הזהב, עין הוד 2017: משה מכה את עגל הזהב,

עגל הזהב 2016
עגל הזהב עולה באש בטקס השנתי, עין הוד 2016

עגל הזהב 2015
עגל הזהב 2015 עין הודעגל הזהב נישא על כתפי הכהנים אל האמפי-תיאטרון בעין הוד. 2015

עגל הזהב 2012

עגל הזהב 2007

עגל הזהב 2006

עגל הזהב 2004 ואחרים