231202 Haifa & Caesarea

להבה אדירה במתחם בז"ן

להבה גבוהה במתחם בז"ן עקב עבודות תחזוקה. 3.12.2023. ניתן להבחין בלהבה ממרחק עצום

חיפה 2.12.2023 - צעדות המחאה חוזרות

בחזרה לרחובות חיפה – צעדת המחאה הראשונה בין מרכז הכרמל לצומת מרכז חורב, מאז ה-7.10.23 המסר נותר כשהיה רק יותר חזק: הדחה עכשיו! על ראש הממשלה נתניהו לסיים את תפקידו לאלתר, וזה לא רק האישומים הפליליים והמשפט שמתנהל נגדו אלא גם וכעת בעיקר אחריותו למחדל 2023. צילומים נוספים

הפגנות בחיפה (שם התקיימה גם צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב) – והפגנה בקסריה, שם נישאו נאומים ונעצרו ארבעה

היא צעקה "בושה" - ומיד נעצרה

עצורה בקסריה. היא קראה "בושה בושה" והשוטרים התעצבנו ועצרו אותה ואחר כך עצרו עוד שלושה מפגינים. צילומים נוספים

 

פורסם בקטגוריה 2023, בז"ן, דמוקרטיה, הפגנה, כרמל אוליפינים, נתניהו, עצורים, קסריה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.