55 שנים למלחמת ששת הימים

צעדת האימהות: משמרת מחאה צנועה במלאות 55 שנים למלחמת ששת הימים ולכיבוש; ושבו בנים לגבולם. יום שני 6.6.22. חוף הים של חיפה לעת ערב.

משמרת מחאה צנועה במלאות 55

משמרת מחאה צנועה במלאות 55 שנים למלחמת ששת הימים ולכיבוש; ושבו בנים לגבולם.
יום שני 6.6.22. חוף הים של חיפה לעת ערב.

צעדת האימהות: משמרת מחאה צנועה במלאות 55 שנים למלחמת ששת הימים ולכיבוש; ושבו בנים לגבולם.
יום שני 6.6.22. חוף הים של חיפה לעת ערב.

צעדת האימהות: משמרת מחאה צנועה במלאות 55 שנים למלחמת ששת הימים ולכיבוש; ושבו בנים לגבולם.
יום שני 6.6.22. חוף הים של חיפה לעת ערב.

צעדת האימהות: משמרת מחאה צנועה במלאות 55 שנים למלחמת ששת הימים ולכיבוש; ושבו בנים לגבולם.
יום שני 6.6.22. חוף הים של חיפה לעת ערב.