yellow ribbons סרטים צהובים

הדחת נתניהו

כ-300 מפגינים הגיעו לכיכר ספר בחיפה, לטקס זיכרון וזעקה, ודרישה להחזרתם המיידית של החטופים מעזה, ולהרחקת האחראים למחדל ולאסון. 28.10.2023 שבע בערב תחת אבטחה כבדה של משטרת ישראל

כיכר קריית ספר בחיפה עם הפגנה בעד החזרת החטופים והדחת נתניהו

כ-300 מפגינים הגיעו לכיכר ספר בחיפה, לטקס זיכרון וזעקה, ודרישה להחזרתם המיידית של החטופים מעזה, ולהרחקת האחראים למחדל ולאסון. 28.10.2023 שבע בערב תחת אבטחה כבדה של משטרת ישראל

פס 1 2

סרטים צהובים בשדרות הנדיב בחיפה 26.10.2023.

סרט צהוב הוא סרט מודעות והזדהות עם שבויים ובני ערובה, סולידריות עם לוחמים ותפילה לשובם בשלום.

תולים סרטים צהובים בשדרות הנדיב בחיפה 26.10.2023

סרטים צהובים לטובת החזרת החטופים

סרטים צהובים בשדרות הנדיב בחיפה 26.10.2023

 

פורסם בקטגוריה 2023, מלחמה, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.