week-28

השבוע ה-28 למחאה נגד ההפיכה המשפטית המתחוללת כאן

המחאה בחיפה, 15.7.2023 – סמוך לבימת הנואמים

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023
במרכז -עו"ד אלעד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023

הפגנת השבוע ה-28  15.5.2023 בחיפה

תומר אביטל

האקטיביסט והעיתונאי העצמאי תומר אביטל – על בימת המחאה במרכז חורב, חיפה 15.7.2023

 

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023: אין דמוקרטיה בלי חירות

הפגנה נגד ההפיכה המשטרית בישראל, חיפה 15.7.2023: לא נשכח את איאד

על הבמה בהפגנה החיפאית נגד ההפיכה המישטרית, מימין ועם השעון: ח"כ נעמה לזימי, עו"ד אליעד שרגא, מנכ"ל מטה המחאה ערן שוורץ, אקטיביסט ועיתונאי עצמאי תומר אביטל


מפרסומי מחאת העם חיפה:

חיפאיות וחיפאים, תושבי הצפון האמיצים "הממשלה החליטה לעדכן את החוק והנוסח החדש לביטול עילת הסבירות אשר מכשיר את אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים!"

השבוע ה-28 עם בונות אלטרנטיבה על מדרגות הרבנות 18.7.2023
השבוע ה-28 עם המחאה ברכבת ישראל, תחנת חוף הכרמל, חיפה  20.7.2023 אחר הצהרים
השבוע ה-28 עם המחאה בקריית הממשלה 20.7.2023 [וגם ברחובות סביב] – בבוקר
השבוע ה-28 עם המחאה בכיכר ספר, חיפה  20.7.2023 בערב
השבוע ה-28 עם המחאה במרכז חורב, חיפה  20.7.2023 בלילה

השבוע ה-29 – ירושלים עכשיו!

קריית הממשלה חיפה

הפגנת בוקר 07:00 נגד ההפיכה המשפטית בישראל ונגד הפיכתה לדיקטטורה 20.7.2023, קריית הממשלה בחיפה


השבוע ה-27 במרכז חורב, חיפה 8.7.2023 – [הקישור בהפקה]
מחאה עם שחר מול בתי המשפט בחיפה, ומאוחר יותר בצהרים בצומת מת"מ (חיפה)
מחאה עצומה בשדה התעופה בן גוריון 11.7.2023
מחאה בלילה, בצומת חורב 11.7.2023 [הקישור בהפקה]
מחאה בכיכר ספר, חיפה 13.7.2023 [הקישור בהפקה]

מחאת בונות אלטרנטיבה מול נציב שירות המדינה, בחיפה 14.7.2023


ובפינת ההסטוריה – יום הביביסטילייה14.7.2020 מול מעון ראש הממשלה בירושלים באזור המכונה בלפור.