Tel-Aviv-7-11-2020

עצרת במלאת 25 שנים לרצח רבין

כ-5000 משתתפים בעצרת לזכר ראש הממשלה יצחק רבין, במלאת 25 שנים להירצחו

עצרת זיכרון במלאת 25 שנים לרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין.

פנסים - כיכר רבין

עצרת רבין 7.11.2020 תל אביב, על הבמה אביב גפן, טלפונים מאירים ברחבת כיכר רבין ועל המסך.

דגלים ורודים

דגלים וורודים בעצרת רבין 7.11.2020, כיכר רבין, תל אביב

אביב גפן

עצרת רבין 7.11.2020 תל אביב – על הבמה אביב גפן

צילומים מהכיכר

עצרת רבין 2020 בתל אביב

עצרת רבין 7.11.2020 תל אביב

עצרת רבין 7.11.2020 תל אביב