Haifa 24-2-2021

 

עדלאידע

עדלאידע של מחאת העם בחיפה בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

עדלאידע בחיפה: בין גן האם שבמרכז הכרמל למרכז חורב. צוללות כדור קורונה תחפושות וזמבורות.

הפגנה בחיפה

עדלאידע של מחאת העם בחיפה בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

מחאת העם בחיפה 24.2.2021

עדלאידע של 'מחאת העם בחיפה' בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

מחאה בין מרכז הכרמל למרכז חורב 24.2.2021

עדלאידע של 'מחאת העם בחיפה' בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

מחדל הקורונה

יהודים וערבים בעדלאידע של מחאת העם בחיפה. בסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19 צעדה התהלוכה ממרכז הכרמל למרכז חורב.

עדלאידע של 'מחאת העם בחיפה' בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

עדלאידע של 'מחאת העם בחיפה' בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

צוללת כמט מצרית

עדלאידע של מחאת העם בחיפה בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19

צוללת

עדלאידע של מחאת העם בחיפה בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

עדלאידע של מחאת העם בחיפה בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

 

ארבעה ימים מוקדם יותר במרכז חורב: הפגנה נגד ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו הנאשם בפלילים;

תיק 1000
תיק 2000
תיק 4000

ואולי יהיה גם תיק צוללות.