repres

כנס מדד הייצוג.

לרגל פרסום הדו"ח השנתי השלישי של מדד ייצוג האוכלוסייה הערבית ותחת הכותרת לאן נעלמו חמישית מהאזרחים בישראל? התכנסו חוקרי תקשורת, עיתונאים ופעילים חברתיים בבניין דילן טאובר החדש שבקמפוס הנמל. הכנס התקיים בחסות החוג לתקשורת של אוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם 'העין השביעית', עמותת 'סיכוי' ו'יפעת מחקרי מדיה'.

מדד הייצוג שחר גור

שחר גור מנהל 'יפעת מחקרי תקשורת' בכנס לרגל פרסום הדו"ח השנתי השלישי של מדד הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתקשורת הישראלית. יום שני 25.2.2019,  בקמפוס הנמל, אוניברסיטת חיפה.

המושב הראשון של כנס מדד הייצוג; למעלה, מימין שחר גור ומשמאל עידן רינג מנהל שותף המחלקה לחברה משותפת, עמותת 'סיכוי'. למטה, מימין אמג'ד שביטה מנהל שותף עמותת 'סיכוי' ומשמאל פרופ' יריב צפתי ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה.

מדד הייצוג -

פאנל 'נעים בכמויות לאולפנים': סיקור הבחירות 2019 בהנחיית אורן פרסיקו, העין השביעית

השאלה המרכזית בכנס דנה בסוגיית תת הייצוג של אזרחי ישראל הערבים בתקשורת.

מדד הייצוג

למעלה מימין נועה שפיגל – כתבת 'הארץ', ומשמאל אמג'ד שביטה, למטה מימין חן ביאר – כתב תאגיד 'כאן' בחיפה, ומשמאל יאסר עוקבי – כתב מעריב לעניינים ערבים והמזרח התיכון,

מימין למעלה יאסר עוקבי ומשמאל חן ביאר למטה מימין אימאן קאסם סלימאן – עורכת ומגישה ברשת מכאן, ומשמאל רון גרליץ ועידן רינג מ'סיכוי'.

לבדוק מחדש את הנחות היסוד – העין השביעית

קישור

קישור