Jerusalem-201121

צפוף כמו בהפגנה

כוחות משטרה בתדריך מול הקונסוליה האמריקאית ברחוב אגרון, לפני ההפגנה בכיכר צרפת בירושלים. צפוף צפוף 21.11.2020 כמו בהפגנות.

לא מתנגד - גם לא רוצה לזוז

אני לא מתנגד אבל מרצוני לא אבוא – אמר המפגין כשישב על הכביש בכיכר צרפת בירושלים. במסגרת המחאה נגד ראש הממשלה הנאשם בשלושה כתבי אישום חמורים; 21.11.2020.

 ח״כ יוראי להב הרצנו

ח״כ יוראי להב הרצנו בהפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם בשלושה כתבי אישום פליליים על שוחד מירמה והפרת אמונים. למרות מזג האוויר הסגרירי יצאו אלפים לכיכר צרפת, לאיזור המכונה "בלפור", בירושלים, בכדי להביע את מחאתם על המצב.

עומק שדה קטן

בהפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם בשלושה כתבי אישום פליליים על שוחד מירמה והפרת אמונים. למרות מזג האוויר הסגרירי יצאו אלפים לכיכר צרפת, לאיזור המכונה "בלפור", בירושלים, בכדי להביע את מחאתם על המצב.

כיכר צרפת בירושלים - הפגנה

עיכוב או מעצר?בהפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם בשלושה כתבי אישום פליליים על שוחד מירמה והפרת אמונים. למרות מזג האוויר הסגרירי יצאו אלפים לכיכר צרפת, לאיזור המכונה "בלפור", בירושלים, בכדי להביע את מחאתם על המצב.

'תהליכים', עיצוב מלא בהשראה בבהפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם בשלושה כתבי אישום פליליים על שוחד מירמה והפרת אמונים. למרות מזג האוויר הסגרירי יצאו אלפים לכיכר צרפת, לאיזור המכונה "בלפור", בירושלים, בכדי להביע את מחאתם על המצב. 21.11.2020.

עם ה'תהליכים' ביד, ובדיון עם עוברי אורח, בהפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם בשלושה כתבי אישום פליליים על שוחד מירמה והפרת אמונים. למרות מזג האוויר הסגרירי יצאו אלפים לכיכר צרפת, לאיזור המכונה "בלפור", בירושלים, בכדי להביע את מחאתם על המצב. 21.11.2021.

משטרת ישר אל האהובה

השוטרת אזולאי ממשטרת ישר-אל בהפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם בשלושה כתבי אישום פליליים על שוחד מירמה והפרת אמונים. למרות מזג האוויר הסגרירי יצאו אלפים לכיכר צרפת, לאיזור המכונה "בלפור", בירושלים, בכדי להביע את מחאתם על המצב.

 

ארכיון צילומים בנושא הפגנות נגד ראש הממשלה השקוע במאבקו המשפטי:

Jerusalem-17-10-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

צוללת 3000 כסיכת ראש

סיכת ראש בדמות צוללת וברוח התקופה 17.10.2020 ירושלים

Jerusalem 26-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem-20-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-11-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 29-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-22-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 15-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem 8-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

6.8.2020 מחאה נגד ראש הממשלה החשוד בפלילים

הפגנה נגד ראש ממשלה החשוד בפלילים: 1/8/2020

קבלת שבת 24.7.2020 – – ומחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

200722 -XR Pipes – אוי, מה זה היה?

#לך

#זהלאייגמרעדשתתפטר

#צאולרחובות

#ביביהביתה