31-3-2024 Jerusalem

ירושלים – היום האחרון במרץ 2024

מפגין נגד - ההפגנה הגדולה נגד נתניהו במוצ"ש 30-3-2024 בקסריה

בתוך ההפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו והתנהלותו צץ מפגין נגד ההפגנה עם מסר של תמיכה בנתניהו

צילומים מירושלים – בקרוב
קסריה 30-3-2024

חזירי בר בחיפה; ינואר פברואר מרץ 24