Jerusalem-9-1-2021

השוטרת אז-אולי ממשטרת ישר אל הלב

השוטרת אז-אולי ממשטרת ישר-אל-הלב בפעילות ברחובות ירושלים 9.1.2021 

בלונים בצורת צוללות מרחפים בבלפור

בלונים בצורת צוללות במתחם ההפגנות המכונה "בלפור". מעליהם בלון (כדורי בצורתו) נושא טכנולוגיות של משטרת ישראל 9.1.2021

בלונים בצורת צוללות במתחם ההפגנות המכונה "בלפור". מעליהם בלון (כדורי בצורתו) נושא טכנולוגיות של משטרת ישראל 9.1.2021

הפגנה בירושלים נגד היושב במרומי הממשלה בנימין נתניהו, הנאשם בשלושה כתבי אישום חמורים על שוחד מרמה והפרת אמונים. בתמונה, דקלה (בתמונה מטה רוקדת על מכונת כביסה) ורות.

26-9-2020- ירושלים, דקלה, חברת "החזית הוורודה", עם אטב על האף וסל כביסה מעל הראש, בריקוד מחווה למכונת הכביסה (כבס כחול לבן), בכיכר פריז בירושלים, בעת ההפגנה האחרונה נגד ראש הממשלה נתניהו. איש משטרה דחף אותה מאחור לזרועות שוטרים שעצרו (או עיכבו אם תדקדקו) אותה בכח. יתכן שהמשטרה התבלבלה וחשבה אותה למישהי אחרת.

מיס ליברטי

הפגנה בירושלים נגד היושב במרומי הממשלה בנימין נתניהו, הנאשם בשלושה כתבי אישום חמורים על שוחד מרמה והפרת אמונים.  9.1.2021 כיכר צרפת.

 

המשך יבוא   המשך יבוא

 

26.12.2021 – ירושלים