Haifa 6-3-2021

השבוע ה-37 ברציפות להפגנות נגד ראש הממשלה החשוד בפלילים בכל רחבי הארץ. הצילומים הפעם מחיפה.

השבוע ה-38

השבוע ה-39 – – בקרוב

והשבוע ה-40 מי ישורנו? בחירות וליל סדר ב7 ימים.