Haifa-201125-BAZAN

מפגינים מול בז"ן 25.11.2020

הפגנה וחסימת הכניסה לבתי הזיקוק בחיפה, בדרישה לסגור אותם במהירות האפשרית לאור נתוני זיהום האוויר.
25.11.2020 – כ-200 מפגינים- שלטים תחפושות ואביזרים

בז"ן הביתה

הפגנה וחסימת הכניסה לבתי הזיקוק בחיפה, בדרישה לסגור אותם במהירות האפשרית לאור נתוני זיהום האוויר.
25.11.2020 – כ-200 מפגינים- שלטים תחפושות ואביזרים וגשם חזק לסיום האירוע.

 

מפגינים מול בז"ן

הפגנה וחסימת הכניסה לבתי הזיקוק בחיפה, בדרישה לסגור אותם במהירות האפשרית לאור נתוני זיהום האוויר.
25.11.2020 – כ-200 מפגינים- שלטים תחפושות ואביזרים

המקוננות בדרך להפגנה

הפגנה וחסימת הכניסה לבתי הזיקוק בחיפה, בדרישה לסגור אותם במהירות האפשרית לאור נתוני זיהום האוויר.
25.11.2020 – כ-200 מפגינים- שלטים תחפושות ואביזרים. "מקוננות XR" בדרך.

XR על בז"ן

הפגנה וחסימת הכניסה לבתי הזיקוק בחיפה, בדרישה לסגור אותם במהירות האפשרית לאור נתוני זיהום האוויר והחולי.
25.11.2020 – כ-200 מפגינים- שלטים תחפושות ואביזרים.

צללית

הפגנה וחסימת הכניסה לבתי הזיקוק בחיפה, בדרישה לסגור אותם במהירות האפשרית לאור נתוני זיהום האוויר.
25.11.2020 – כ-200 מפגינים- שלטים תחפושות ואביזרים ומכוניות שנתקעו בכניסה לבז"ן עד לסיום האירוע.פעילים חסמו את הכניסה לבזן ודרשו לסגור את בתי הזיקוק. אורן זיו 25.11.2020 בשיחה מקומית.
הפגנה נגד זיהום האוויר במפרץ חיפה: עובדי בזן נצורים במפעל (וידאו) מיינט קריות 5.11.2020