2021 Torch Lighting Ceremony

הדלקת משואות יום העצמאות מול משרד ראש הממשלה בירושלים בטקס ה-24 של תנועת יש גבול (זה ללא השמאל-ימין-קדימה צעד), לישראל צודקת, שוויונית וראוייה.
"עם אלה המקדישים ומקדישות את זמנם ומרצם להארת הפינות האפלות של החברה והמדיניות הישראלית היום ותמיד" (מתוך ההזמנה לאירוע)

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל

חנאן אלסאנא בנאום לפני הדלקת המשואה האלטרנטיבית לכבוד יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל – מול משרד ראש הממשלה בירושלים 14.4.2021

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים,

חנאן אלסאנא מדליקה משואה אלטרנטיבית בטקס הדלקת המשואות של 'יש גבול' בירושלים 14.4.2021

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יום העצמאות של 'יש גבול' בירושלים – אבי ילאו (מרצה, אקטיביסט ויזם חברתי) על רקע המשואות

"הזמן לא משנה את המציאות. אנשים משנים את המציאות"

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יום העצמאות ה-73 של יש גבול; אבי ילאו נושא דברים מול משרד ראש הממשלה בירושלים

"אין לנו את הפריוולגיה לשבת מהצד ולצפות שהמציאות תשתנה מאליה"

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול – אבי ילאו מדליק משואה אלטרנטיבית ביום העצמאות ה-73 בירושלים

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול – משה יהודאי מדליק משואה אלטרנטיבית מול משרד ראש הממשלה בירושלים 2021

"מדגיש את עליונות האספקט החברתי-כלכלי של אורח החיים היהודי על פני האספקט הטכסי."

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול – – משה יהודאי קורא את דבריו בטקס הדלקת המשואות האלטרנטיביות בירושלים

באוקטובר 2019 נפצע בתקיפת בריוני נוער הגבעות כשסייע לאיכרים פלסטיניים

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

– משה יהודאי, ממייסדי עמותת רבנים למען זכויות האדם, מדליק משואה בטקס הדלקת משואות אלטרנטיביות, של יש גבול בירושלים 2021

הדלקת משואות יום העצמאות מול משרד הממשלה בירושלים 14.4.2021

אברום בורג בטקס הדלקת משואות 'יש גבול' – מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ביום העצמאות ה-73 למדינת ישראל, בירושלים.

"אני מתכבד להשיא משואה זו בשמה של האופטימיות, ולמענם של אלה שלא איבדו את האמונה באדם ובטוב. שלא מוכנים להכנע ולנוס מפני גייסות הרוע, שלא מרימים יד על אדם…"

אברום בורג מדליק

אברום בורג נושא דברים בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל, מול לשכת ראש הממשלה בירושלים.

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים,

הלל רבין (סרבנית כיבוש) מדליקה משואה אלטרנטיבית בטקס הדלקת משואות 'יש גבול' לכבוד יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל, מול משרד ראש הממשלה בירושלים

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים,

הלל רבין (סרבנית כיבוש) קוראת את דבריה בטקס הדלקת המשואות של 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה בירושלים 14.4.2021

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים,

משואות 'יש גבול' – יאסר אבו ערישה (Yaser Abu Areesha פעיל זכויות אדם, מורה לערבית, עורך ומתרגם מגזין העוקץ לערבית) נואם לפני הדלקת המשואה הראשונה, מול משרד ראש הממשלה בירושלים 14.4.2021. יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל בטקס האלטרנטיבי.

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

יאסר אבו ערישה מדליק משואה של יום העצמאות ה-73 מול משרד ראש הממשלה בירושלים 14.4.2021

אורלי נוי, שיחה מקומית

אורלי נוי (עיתונאית ועורכת בשיחה מקומית, פעילת פוליטית ובין המתרגמות היחידות בארץ מפרסית לעברית) בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועת 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה, שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

"אין שמחה בעולם כל עוד יש לב אחד שבור,
לא תהיה פריחה כל עוד יש כפר אחד עקור,
מכל רחבי תבל, מכאן ועד קצה עולם, לא תהיה חרות כל עוד יש איש אחד אסור."

אורלי נוי (שיחה מקומית) בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים.

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול מול משרד ראש הממשלה בירושלים 14.4.2021 – יפעל סולל נושאת דברים מול משרד ראש הממשלה

מדברי עו"ד סולל בטקס: "לכבוד המשפטנים הדורשים צדק ולא רק משפט ומצפים לסעד של צדק מבית המשפט, גם ואולי בעיקר בימים בהם השלטון מערער על יסודות הדמוקרטיה הישראלית;"

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יום העצמאות של יש גבול בירושלים 2021. יפעת סולל מדליקה משואה של 'יש גבול'

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

ריבי גיליס – מדליקה משואה אלטרנטיבית של 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה. יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול – ריבי גיליס נושאת דברים בטקס הדלקת המשואות האלטרנטיביות, בירושלים, ערב יום העצמאות ה-73 למשינת ישראל

יעל עמבר, מכתב השמיניסטיות 2021

יעל עמבר בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס האלטרנטיבי זו השנה ה-24 הזה במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל.

יעל עמבר (מכתב השמיניסטיות 2021) "פרסמנו את המכתב בתקווה לעורר דיון ביקורתי סביב הגיוס שלנו לצבא כובש בקרב בנות גילנו, אבל גם בשביל להראות לפלסטינים צעירים כמונו שיש מי שמוכנה לתמוך בקריאה שלהםן לצדק גם בישראל."

את הטקס ליוו ה'חצילונים' בקטעים מוסיקאלים ויסמין ג'אז בנגינה ושירה:

יסמין ג'אזז Jasmin JaZz

יסמין ג'אזז שרה בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24


טקסט נוסף יגיע לכאן


Amnesty International-Israel's Director writes about the torch-lighting ceremony and Yesh-Gvul's alternative ceremony in The Jerusalem Post

Torch CeremonyHALLELUJAH BY YONATAN GHER  APRIL 12, 2018 JP

מדינת משטרה, על טקס הדלקת המשואות מ-2017, ב'העין השביעית'.

 

Beach replenishment -Haifa