wild pigs May 2023

חזברי"ם בחיפה. מאי 2023

צינור מים שחזיר בר חתך

איזה חום. צינור מים שחזיר בר לעס עד שנחתך לשניים. את המים ששפעו סגר עובד עירייה תורן, שהגיע בערך 45 דקות מפתיחת הקריאה ב106

היה חם מאד בחמסין הקצר של 5.5.2023 בחיפה. בתמונה, צינור מים שחזיר בר לעס עד שנחתך לשניים. את המים שפרצו סגר עובד עירייה תורן, שהגיע בערך 45 דקות מפתיחת הקריאה ב106

צינור מים שחזיר בר לעס (ראו הסימנים) עד שנחתך לשניים. את המים שזרמו בעוז סגר עובד עירייה תורן.

 

חזירי בר חיפאים באפריל 2023

חזברי"ם בכרמל היקר

חזירי בר במרחב העירוני היקר של הכרמל, אפריל 2023, חיפה