Encounters 2021

מפגשים בין חזירי בר ותושבים במרחב החיפאי, קיץ 2021

מפגשים חיפאים

גן מניה במרכז הכרמל, חיפה 3.9.2021

גן שמואל, חיפה 6-8-2021

חזירי בר וילדים בגן שעשועים ציבורי בחיפה

חזירי בר בגן שמואל, חיפה 6.8.2021