Jerusalem-20-2-2023

הפגנה ענקית בירושלים נגד ההפיכה המשטרית שעשתה צעד גדול קדימה, היום 20.2.2023, בין קריית הממשלה והכנסת.

נגד המהפיכה המשטרית-חוקתית שמוביל ראש הממשלה נתניהו 20.2.2023

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

20.2.2023 נגד ההפיכה המשטרית.
בסיום ההפגנה בירושלים .

ירושלים 20.2.2023 – הפגנה נגד ההפיכה המתרחשת עכשיו

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

הפגנת ענק בירושלים – ביום בו הועברו לקריאה ראשונה חוקים מערערי דמוקרטיה וסדרי שלטון מוכרים.
20.2.2023 Jerusalem

ההפגנה שהתקיימה בשבוע שעבר באותו המקום היתה גדולה יותר