Hof HaCarmel Airport

שדה תעופה חוף הכרמל

הפגנה מול המועצה האזורית חוף הכרמל, במחאה על בניית שדה תעופה בשטחם, במחטף לטענתם.

"לא יקום שדה תעופה בחוף הכרמל", הודיעו תושבי האזור מול בנייני המועצה המקומית שלהם בעין כרמל, במסגרת הפגנה שערכו במחאה על בניית שדה תעופה/הרחבת מנחת קיים למימדי ענק. אבל הדרך למניעת העבודות עוד ארוכה ומסובכת ולא בטוח שתצלח.  11.7.2022

הפגנה מול המועצה האזורית חוף הכרמל, במחאה על בניית שדה תעופה בשטחם, במחטף לטענתם.

הפגנה מול המועצה האזורית חוף הכרמל, במחאה על בניית שדה תעופה בשטחם, במחטף לטענתם. בתצלום, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, אסיף איזק שהגיע לשוחח עם המפגינים

הפגנה מול המועצה האזורית חוף הכרמל, במחאה על בניית שדה תעופה בשטחם, במחטף לטענתם.

הפגנה מול המועצה האזורית חוף הכרמל, במחאה על בניית שדה תעופה בשטחם, במחטף לטענתם. בתצלום אבי פרחן, ממובילי המאבק

 

הפגנה מול המועצה האזורית חוף הכרמל, במחאה על בניית שדה תעופה בשטחם, במחטף לטענתם.

ראו כתבה של עומר מוזר ב-107.5, 11.7.2022
ראו כתבה זהירות כאן בונים, של אבנר הופשטיין בזמן ישראל, 1.6.2022