Independence Day flight 2023

מטס חיל האוויר עבר ביום העצמאות מעל גן סקר בירושלים  26.4.2023

מטס חיל האוויר ביום העצמאות ה-75

יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל. בשמי גן סקר בירושלים – חיל האוויר צייר לב. הירח השקיף מעל

מטס חיל האוויר מעל גן סקר, ירושלים 26.4.2023

 

צילומים נוספים יגיעו לכאן

ערב קודם לכן סמוך לשם, בקריית הממשלה התקיים טקס הדלקת משואות אלטרנטיביות של יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל; על הכביש מול קריית הממשלה, 25.4.2023 בהשתתפות מאות רבות.