Jerusalem-26-12-2020

מתחם בלפור וצעדה עם צוללות ברחבי ירושלים; מגשר המיתרים לחומות העיר העתיקה – לכיכר צרפת

מחאה בירושלים

צוללות על רקע חומות העיר העתיקה בירושלים, במחאה על כהונת בנימין נתניהו תחת שלושה כתבי אישום ועוד רעיונות (צוללות, קורונה). ירושלים26.12.2020

צוללות באזור שוק מחנה יהודה, בירושלים, במחאה על כהונת בנימין נתניהו תחת שלושה כתבי אישום ועוד רעיונות (צוללות, קורונה). ירושלים26.12.2020

צוללות על רקע חומות העיר העתיקה בירושלים, במחאה על כהונת בנימין נתניהו תחת שלושה כתבי אישום ועוד רעיונות (צוללות, קורונה). ירושלים26.12.2020

צוללות ואש בצעדה, במרכז העיר בירושלים, במחאה על כהונת בנימין נתניהו תחת שלושה כתבי אישום ועוד רעיונות (צוללות, קורונה). ירושלים26.12.2020

כך הצליחה משטרת ישראל להוריד לעיתונאית אור-לי ברלב את התיק הצהוב מהגב; ההצלחה גבתה מחיר של קריעת רצועה מהתיק. ברלב הורחקה מהמתחם בשל גחמה משטרתית.

גיל בכר

חיסון לקורונה או סתם מזרק בירושלים, חלק מהמחאה על כהונת בנימין נתניהו תחת שלושה כתבי אישום ועוד רעיונות (צוללות, קורונה). ירושלים26.12.2020. גיל בכר בהופעה חיה.