shoes and yellow balloons

אירוע תמיכה במשפחות החטופים, עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע.

החזירו את החטופים מעזה

אירוע התמיכה במשפחות החטופים, 1.11.2023 חיפה

פעילי המטה להשבת החטופים הכינו אירוע מרגש לתמיכה במשפחות החטופים ובדרישה ממשלת ישראל להשיב את החטופים בהקדם. במרכז האירוע מתחת לשלט התודה לנשיא האמריקאי ג'ו ביידן, הוצבו מאות זוגות נעלים על גבי דפים עם דיוקנאות החטופים. בלונים צהובים הוצמדו לנעליים באמצעות שרוך צהוב, שמשמש כסמל בינלאומי מוכר לשחרור אסורים. במהלך הערב נשאו דברים נציגי המשפחות שיקיריהם במחילות החמאס בעזה וגורלם אינו ברור.

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; חיפה 1.11.2023.

פדיון שבויים - מצווה גדולה על פי הרמב"ם

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; אירוע תמיכה במשפחות החטופים, עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע. חיפה 1.11.2023.

1.11.2023 רחבת האודיטוריום והסנמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; עם נציגי משפחות החטופים שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; אירוע תמיכה במשפחות החטופים, עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע. חיפה 1.11.2023.

 

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; אירוע תמיכה במשפחות החטופים, עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע. חיפה 1.11.2023.

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; אירוע תמיכה במשפחות החטופים; עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע.; חיפה 1.11.2023.

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; אירוע תמיכה במשפחות החטופים, עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע. חיפה 1.11.2023.

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; אירוע תמיכה במשפחות החטופים; עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע.; חיפה 1.11.2023.

רחבת האודיטוריום והסינמטק שבמרכז הכרמל מ-18:00; אירוע תמיכה במשפחות החטופים; עם נציגי המשפחות שנשאו דברים בנוכחות כ-1000 משתתפים שבאו לכבד את האירוע.; חיפה 1.11.2023.

“There is no greater mitzvah than freeing (“ransoming” or “redeeming”) hostages.”—Maimonides.