Jerusalem-20-5-2024

מחאה בשבוע ה-33 למלחמת חרבות השביעי באוקטובר, במאהל מחאת משפחות הנרצחים והחטופים מול הכנסת, עם פתיחת מושב הקיץ.

הפגנה נגד נתניהו בירושלים

בהפגנה נגד נתניהו ושלטונו, מול הכנסת ביום פתיחת מושב הקיץ -20.5.2024

– ״חאלס – עוצרים את החורבן״, הפגנת ענק במאהל המחאה מול הכנסת – חופשי בארצנו וארגוני המחאה בהם: מוקד קיסריה, אחים לנשק, לוחמי כיפור 73, עיניים על הכנסת, בונות אלטרנטיבה, חזית ורודה, דור שינוי, הגלימות השחורות ועוד.

האג שמח – עם דמותו BNGVR בהפגנה – עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת. ירושלים.

במאהל מחאת משפחות נרצחים וחטופים מול הכנסת

בהפגנה נגניהו ושלטונו, מול הכנסת ביום פתיחת מושב הקיץ -20.5.2024 – צלליות הצלמים המשקיפים על הקהל


ואז הופיע ח"כ סוכות עם מלווים

ח"כ צבי סוכות הגיע ל"תומו" להפגנה

חבר הכנסת צבי סוכות הגיע (למה הגיע?) להפגנה נגד נתניהו וממשלתו. המפגינים זיהו אותו, צעקו עליו וזימברו בחצוצרותיהם למכביר. אנשי האבטחה נטלו אותו משם 20.5.2024

סוכות סופג צעקות

חבר הכנסת צבי סוכות הגיע להפגנה נגד נתניהו וממשלתו. המפגינים זיהו אותו, צעקו עליו וזימברו בחצוצרותיהם למכביר. אנשי האבטחה נטלו אותו משם. כרזה עם דמות הנווט רון ארד מימין באמצע, ומימין למטה אוחז בטלפון ומצלם (רואים רק טלפון ויד) – מוטי קסטל, ערוץ 14.   20.5.2024. ליד הכנסת בירושלים.

ח"כ מורחק מזירת ההפגנה

חבר הכנסת צבי סוכות הגיע 20.5.2024 להפגנה נגד נתניהו וממשלתו. המפגינים זיהו אותו, צעקו עליו וזימברו בחצוצרותיהם למכביר. אנשי האבטחה נטלו אותו משם. למה בא? הגעתו יצרה דימויים עזים של אנשים כועסים ורעש כביר. זה מצטלם טוב.

לפני יומיים 18.5.2024 בקסריה

ערב יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, בירושלים, עם משואות אלטרנטיביות