Haifa-ZIM-sq-230301

הפגנה בפתח נמל חיפה בהמתנה לראש הממשלה נתניהו שיעבור במקום בדרכו לטקס סיום קורס חובלים;

נגד החוקים הקורמים עור וגידים, אשר מערערים את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו לא עבר שם בכיכר צים, בסופו של דבר (אולי הגיע בצוללת).

כיכר צים בבת גלים, חיפה 230301

הפגנה בפתח נמל חיפה בהמתנה לראש הממשלה נתניהו שיעבור במקום בדרכו לטקס סיום קורס חובלים; נגד החוקים הקורמים עור וגידים, אלה שישנו את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו לא עבר שם בסופו של דבר

הפגנה בפתח נמל חיפה בהמתנה לראש הממשלה נתניהו שיעבור במקום בדרכו לטקס סיום קורס חובלים; נגד החוקים הקורמים עור וגידים, אלה שישנו את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו לא עבר שם בסופו של דבר

הפגנה בפתח נמל חיפה בהמתנה לראש הממשלה נתניהו שיעבור במקום בדרכו לטקס סיום קורס חובלים; נגד החוקים הקורמים עור וגידים, אלה שישנו את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו לא עבר שם בסופו של דבר

הפגנה בפתח נמל חיפה בהמתנה לראש הממשלה נתניהו שיעבור במקום בדרכו לטקס סיום קורס חובלים; נגד החוקים הקורמים עור וגידים, אלה שישנו את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו לא עבר שם בסופו של דבר

הפגנה בפתח נמל חיפה בהמתנה לראש הממשלה נתניהו שיעבור במקום בדרכו לטקס סיום קורס חובלים; נגד החוקים הקורמים עור וגידים, אלה שישנו את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו לא עבר שם בסופו של דבר

הפגנה בפתח נמל חיפה בהמתנה לראש הממשלה נתניהו שיעבור במקום בדרכו לטקס סיום קורס חובלים; נגד החוקים הקורמים עור וגידים, אלה שישנו את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו לא עבר שם בסופו של דבר


 

13.2.2023 – התקיימה ההפגנה הגדולה ביותר בירושלים בעד שלטון החוק והדמוקרטיה – נגד עבריינים וחשודים בפלילים בממשלת ישראל

20.2.2023 – הפגנת ענק בירושלים 

בוגרי מלחמת יום הכיפורים במסע המחאה עם טנק מקלקר נגד ההפיכה המשטרית 25.2.2023  – צומת אלונים

מוצ"ש 25.2.2023 – צעדה בין האודיטוריום שבמרכז הכרמל – לעצרת בצומת מרכז חורב. חיפה

בית הקרנות, חיפה 27.2.2023 – במחאה על הפוגרום שערכו מתנחלים בחווארה בערב הקודם

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא שבאוניברסיטת חיפה, עם פתיחת סמסטר ב'. 28.2.2023

1.3.2023 – צומת צים, בת גלים בחיפה, בשער הכניסה לנמל, הפגנה והמתנה לראש הממשלה שאמור היה להגיע (אבל בסוף לא) לטקס סיום קורס חובלים.

אודיטוריום חיפה 2.3.2023 – הפגנת מורים נגד המהפיכה החוקתית המתרחשת בימים אלה בישראל מורים ברחבת סנמטק חיפה