Protest in Haifa 13-5-2023

בחיפה נאבקים על חיי הדמוקרטיה | 18:30 צעדה מהאודיטורים | 19:30 הפגנה בחורב

מחאה חיפאית נגד ההפיכה המשטרית הזוכלת בתקופה זו במדינת ישראל

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

מחאה בחיפה, נגד ההפיכה המשטרית המחלחלת לחיינו. על רקע עוד מבצע צבאי מתגלגל ומדמם התקיימה צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם התקיימה הפגנת ענק ובה נישאו נאומים ושרו שירים.

נגד ההפיכה המשטרית

הזמנה להפגנה בחיפה 13/5/2023

 


 קישורים מועילים:

טקס הדלקת משואות העצמאות 2023 של 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה בירושלים ומטס חיל האוויר מעל גן סקר.

 בעד הממדינה, הדמוקרטיה ומשטר תקין – 29.4.2023, מוצ"ש בחיפה

צעדת הדמוקרטיה – שירת החירות –  שבת 15.4.2023 השבוע ה-15 ברצף

צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב 25.3.2023

צעדה ממרכז הכרמל להפגנה במרכז חורב, מוצ"ש 18.3.2023 בחיפה

11.3.2023 – הפגנת ענק בצומת חורב בחיפה – יצאה האש מן האטד!

לא הולכות לאחור – שרשרת נשים באדום למען הדמוקרטיה. חיפה ובכל הארץ 8.3.2023

 1.3.2023 – צומת צים, בת גלים בחיפה, בשער לנמל, הפגנה והמתנה לראש הממשלה שאמור היה להגיע לטקס סיום קורס חובלים.


חזירי בר בחיפה – אפריל 2023

חזירי בר בחיפה – אפריל 2023