14-9-1934-Auf historischem Boden

Auf historischem Boden – בשטח היסטורי / דר. רוברט בר בכתבה שהתפרסמה ב-1934 ביודישה רונדשאו.

Auf historischem Boden

14.9.1934 Auf historischem Boden by Robert Beer – Judische Rundschau

14.3.1934 Auf historischem Boden

Auf historischem Boden – כתבה של רוברט בר חלק 1

Auf historischem Boden

Judische Rundschau – Auf historischem Boden – כתבה של רוברט בר (חלק 2)

כתבה של רוברט בר 1934 חלק 3

Auf historischem Boden by Robert Beer – כתבה של רוברט בר חלק 3


- Headline from the Archive Auf historischem Boden

– Auf historischem Boden


Wanderung Durch DasUn Bekqannte Galil 
Reisen im Morgenland-11-1-1935
14-9-1934-Auf historischem Boden – עמוד זה
Wanderung Durch den Karmel – 1935
Fruhlingsfahrt nach Um-Kejss-1936