Haifa 14-11-2020

מחאה נגד ראש ממשלה חשוד בפלילים

מחאה חיפאית במרכז הכרמל, ברחבת הסינמטק והאודיטוריום בהשתתפות מאות מפגינים עם תופים וזמבורות
– – נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים וברקע משייטות צוללות

יחידת הכלבנים

מחאה חיפאית במרכז הכרמל, ברחבת הסינמטק והאודיטוריום בהשתתפות מאות מפגינים עם תופים וזמבורות
– – נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים וברקע משייטות צוללות

מחאה חיפאית במרכז הכרמל, ברחבת הסינמטק והאודיטוריום בהשתתפות מאות מפגינים עם תופים וזמבורות
– – נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים וברקע משייטות צוללות

בקצה הפתרון הטכנולוגי נמצא הפתרון הביולוגי. מדור מפעילי בעלי חיים של משטרת ישראל. מעניין מה היה הפתרון הטכנוזואולוגי בחיפה 14.11.2020. לא בדקתי. בשולי מחאה חיפאית במרכז הכרמל, סמוך לרחבת הסינמטק והאודיטוריום בהשתתפות מאות מפגינים עם תופים וזמבורות שהגיעו למחות נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים וברקע משייטות צוללות באזור ירושלים, גם עם פנצ'ר.

מרכז הכרמל - הפגנה נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים

מחאה חיפאית במרכז הכרמל, ברחבת הסינמטק והאודיטוריום בהשתתפות מאות מפגינים עם תופים וזמבורות
– – נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים וברקע משייטות צוללות

מולי אדן

מולי אדן, בעבר נשיא אינטל ישראל נאם בעצרת החיפאית ברחבת הסינמטק והאודיטוריום שבמרכז הכרמל, שהתקיימה  בהשתתפות מאות מפגינים עם תופים וזמבורות. כל ההמולה הזו שהפכה לשיגרה במחוזותינו מתרחשת במחאה נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים וברקע משייטות צוללות בהרי ירושלים. חלקן עם פנצ'ר.