Haifa-18-2-2023

נגד הדיקטטורה הקמה עלינו

חיפה, מרכז חורב 18.2.2023: נגד ממשלה של עבריינים מושחתים ונאשמים בפלילים

חיפה, מרכז חורב 18.2.2023: נגד ממשלה של עבריינים מושחתים ונאשמים בפלילים

חיפה, מרכז חורב 18.2.2023: סיפורה של שפחה – תמרור אזהרה, במועד. נגד ממשלה של עבריינים מושחתים ונאשמים בפלילים

חיפה, מרכז חורב 18.2.2023: נגד ממשלה של עבריינים מושחתים ונאשמים בפלילים

חיפה, מרכז חורב 18.2.2023: נגד ממשלה של עבריינים מושחתים ונאשמים בפלילים

חיפה, מרכז חורב 18.2.2023: נגד ממשלה של עבריינים מושחתים ונאשמים בפלילים

מרכז חורב – חיפה. מפגינים נגד ההפיכה המשטרית.

 

ירושלים 13.2.2023 – הפגנה ליד הכנסת במחאה על החוקים האנטי דמוקרטים

הפגנה בתל אביב 14.1.2023; למען הדמוקרטיה הישראלית;
16.1.2023- חיפה; הפגנת סטודנטים ומרצים באוניברסיטת חיפה.
נגד התהליכים הקשים שמקדמת ממשלת ישראל; 11.2.2023, חיפה