Haifa-21-1-2023

הפגנות נגד ההפיכה החוקתית המתנהלת בישראל בימים אלה;
במרכז חורב בחיפה  ובמושבה הגרמנית בהמשך.

דמוקרטיה לא נגמרת בבחירות

הפגנה נגד המהפכה החוקתית המתחוללת בישראל. מרכז חורב, חיפה 23.1.2023

 

המשך בהכנה

 

הפגנות בחיפה בעד ה דמוקרטיה ונגד ההפיכה השלטונית המתרחשת לפנינו

הפגנת ערבים ויהודים נגד ממשלת ישראל והמהפיכה החוקתית המתחוללת. חיפה 21.1.2023, במושבה הגרמנית

הפגנת ערבים ויהודים נגד ממשלת ישראל והמהפיכה החוקתית המתחוללת. חיפה 21.1.2023, במושבה הגרמנית