Zhen Hua 16

אניה להובלת מנופים

זהן הואה 16 Zhen Hua

האניה זנג האו 16 נכנסת לנמל חיפה החדש והסיני, עם מטען של מנופי ענק עבור הנמל  17.7.2020   Haifa

Zhen Hua 16

Zhen Hua 16 – האניה זהן הואה 16 נכנסת לנמל חיפה עם מטען של מנופי ענק, עבור הנמל החדש, הסיני, שבנייתו מושלמת בתקופה זו. חדי העין יוכלו להבחין גם בענן עשן שחור שנפלט (אולי מגוררת) בזמן הגעת האניה לרציף.

מנופי הנמל החדש

מטען מנופים על זהן הואה 16, עבור הנמל הסיני החדש בחיפה. כזכור מהמודלים-מצגות-הדמיות של הנמל, שפורסמו טרם בנייתו המנופים יסתירו את הר הכרמל, למשקיפים על הנוף מחוף קריית חיים – חוף חלוצי התעשייה במקרה זה. 17.7.2020

שלושה שבועות לפני כן הגיעה לנמל חיפה זהן הואה 17 Zhen Hua עם מטען מנופים צנוע יותר

זהן הואה 17

האניה הראשונה שעגנה בנמל חיפה החדש (והסיני) היא זהן הואה 17 שמטענה מנופים (או חלק ממנופים)

המנופים הגיעו כלכליסט 18.7.2020

המנופים נפרקים חי-פה 27.6.2020