פתיחת סמסטר ב' באוניברסיטת חיפה

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא 28.2.2023
מעגלי שיחה עם מרצים/ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא:

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה. אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה, אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה. אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה. אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה. אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה. אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה. אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא: מעגל שיח עם מרצים.ות ממגוון פקולטות על ענייני השעה. אוניברסיטת חיפה 28.2.2023

 

ההפגנה במרכז חורב  25.2.2023 

לוחמי מלחמת יום הכיפורים בצומת אלונים עם טנק מקלקר  25.2.2023