Hadar-Haifa-201020

צילומים ממחאת תושבי שכונת הדר נגד ראש עיר קליש-רותם. מפגינים מול עיריית חיפה עקב תחושה של ייבוש התקציבים לשכונה, על חוסר ביטחון אישי, על תחושת סכנה ברחובות, הזנחה, תחנות סמים, ביטול פעילות קהילתית ואפלייה.  "תקשיבי לנו ראש העיר, אל תלכי עם ראש בקיר!"