Haifa-2-12-2020

הכניסה לנמל חיפה היתה קשה מתמיד הערב, עקב מחאה שהתקיימה בכניסה אליו, מכיוון בת גלים, וזאת עקב הביקור הצפוי של ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו בנמל הצבאי, לטקס הגעת הספינה "מגן" מגרמניה, פעולות רוה"מ תחת שלושה כתבי אישום יתבררו בבית המשפט, ובלי קשר הוא לא הגיע לטקס שאמור היה להדהד טקס קודם, מלפני שנים אחדות, לכבוד הגעת הצוללת תנין.

צוללות בשער נמל חיפה - מחאה נגד ראש הממשלה נתניהו

הכניסה לנמל חיפה היתה קשה מתמיד הערב, עקב מחאה שהתקיימה בכניסה, מכיוון בת גלים, וזאת עקב הביקור הצפוי של ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו בנמל הצבאי, לטקס הגעת הספינה "מגן" מגרמניה, פעולות רוה"מ תחת שלושה כתבי אישום יתבררו בבית המשפט, ובלי קשר הוא לא הגיע לטקס שאמור היה להדהד טקס קודם, מלפני שנים אחדות, לכבוד הגעת הצוללת תנין.

הכניסה לנמל חיפה היתה קשה מתמיד הערב, עקב מחאה שהתקיימה בכניסה, מכיוון בת גלים, וזאת עקב הביקור הצפוי של ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו בנמל הצבאי, לטקס הגעת הספינה "מגן" מגרמניה, פעולות רוה"מ תחת שלושה כתבי אישום יתבררו בבית המשפט, ובלי קשר הוא לא הגיע לטקס שאמור היה להדהד טקס קודם, מלפני שנים אחדות, לכבוד הגעת הצוללת תנין.

הכניסה לנמל חיפה היתה קשה מתמיד הערב, עקב מחאה שהתקיימה בכניסה, מכיוון בת גלים, וזאת עקב הביקור הצפוי של ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו בנמל הצבאי, לטקס הגעת הספינה "מגן" מגרמניה, פעולות רוה"מ תחת שלושה כתבי אישום יתבררו בבית המשפט, ובלי קשר הוא לא הגיע לטקס שאמור היה להדהד טקס קודם, מלפני שנים אחדות, לכבוד הגעת הצוללת תנין.

צוללות צוללות בפתח הנמל בחיפה

הכניסה לנמל חיפה היתה קשה מתמיד הערב, עקב מחאה שהתקיימה בכניסה, מכיוון בת גלים, וזאת עקב הביקור הצפוי של ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו בנמל הצבאי, לטקס הגעת הספינה "מגן" מגרמניה, פעולות רוה"מ תחת שלושה כתבי אישום יתבררו בבית המשפט, ובלי קשר הוא לא הגיע לטקס שאמור היה להדהד טקס קודם, מלפני שנים אחדות, לכבוד הגעת הצוללת תנין.

#דימויים_מספרים_מחאה

#בלפור

מחאת העם חיפה

ארכיון צילומים:

Jerusalem-201121 – מחאה נגד ראש הממשלה נתניהו הנאשם בפלילים

צפוף כמו בהפגנה

Jerusalem 26-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem-20-9-2020

Jerusalem-11-9-2020

Jerusalem 29-8-2020

Jerusalem-22-8-2020

Jerusalem 15-8-2020

Jerusalem 8-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

6.8.2020 מחאה נגד ראש הממשלה החשוד בפלילים

הפגנה נגד ראש ממשלה החשוד בפלילים: 1/8/2020

קבלת שבת 24.7.2020

200722 -XR Pipes