Jerusalem-24-4-2021

הפגנה נגד המשך כהונת ראש הממשלה נתניהו תחת כתבי אישום פליליים. 24/4/2021 ירושלים.

מחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו 24.4.2021
חשוד בפלילים

קים

מחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו 24.4.2021. צילום באלכסון.
חשוד בפלילים.

קום זונג אילו פו יאנג

במחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו 24.4.2021 החשוד בפלילים. צלמי מגפון ליד הווילון השחור בירושלים

מחאה ב'בלפור', ירושלים, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו 24.4.2021 חשוד בפלילים

 

 

צילומים יכנסו לכאן