Kallner 29-7-2023

הפגנה וקבלת שבת מול ביתו של ח"כ אריאל קלנר, בשכונת נווה שאנן בחיפה 28.7.2023

מול בית ח"כ אריאל קלנר

28.7.2023 קבלת שבת מול הבית של ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על הצבעתו בעד החוק לביטול עילת הסבירות ושיתוף הפעולה שלו עם החקיקה הדיקטטורית, חיפה

28.7.2023 קבלת שבת מול הבית של ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על הצבעתו בעד החוק לביטול עילת הסבירות ושיתוף הפעולה שלו עם החקיקה הדיקטטורית, חיפה

28.7.2023 קבלת שבת מול הבית של ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על הצבעתו בעד החוק לביטול עילת הסבירות ושיתוף הפעולה שלו עם החקיקה הדיקטטורית, חיפה. בתמונה, המורה שרה רז נושאת דברים

28.7.2023 קבלת שבת מול הבית של ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על הצבעתו בעד החוק לביטול עילת הסבירות ושיתוף הפעולה שלו עם החקיקה הדיקטטורית, חיפה

28.7.2023 קבלת שבת מול הבית של ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על הצבעתו בעד החוק לביטול עילת הסבירות ושיתוף הפעולה שלו עם החקיקה הדיקטטורית, חיפה

השבוע ה-30 להפגנות נגד הדיקטטורה

יום קודם 27.7.2023 – מרתון אופטימי בסירופ. שיחות לעיבוד המצב

השבוע ה-29 והפעם מירושלים