Haifa-XR-17-11-2020

מיצג של XR, המרד בהכחדה בשער הטכניון בחיפה.

קבוצת פעילי XR הקימו סוג של מיצב קצר מועד בשער הטכניון, עם כיתוב מחאה בדבר מניעת הכחדת כדור הארץ. על השלטים היה כתוב "מצב חירום אקלימי" וגם "אנחנו בדרך להכחדה" ו"משבר האקלים כבר כאן". הפעילות הפתיעה את השומרים שניסו למנוע אותה כמיטב יכולתם. "אסור לצלם" צעקו, וגם "שטח פרטי" ו"אסור לך לצלם אותי" אבל על פי בדיקתי כל המופע התקיים בשטח ציבורי, ואני תוהה איך זה שעמדות הבידוק לנכנסים לקריית הטכניון, נמצאות בשטח העירוני שמחוץ לטכניון.

XR המרד בהכחדה ליד הטכניון

פעולת המרד בהכחדה בכניסה לטכניון 17.11.2020 תחת הסיסמא 'אנחנו בדרך להכחדה', וגם 'משבר האקלים כבר כאן'.  האירוע נמשך דקות אחדות, הפריע קלות לתנועה והסתיים ללא אירועים מיוחדים.

פעולת המרד בהכחדה בכניסה לטכניון 17.11.2020 תחת הסיסמא 'אנחנו בדרך להכחדה', וגם 'משבר האקלים כבר כאן'. האירוע נמשך דקות אחדות, הפריע קלות לתנועה והסתיים ללא אירועים מיוחדים.

המרד בהחדה - XR בפאתי הטכניון

פעולת המרד בהכחדה בכניסה לטכניון 17.11.2020 – תחת הסיסמא 'אנחנו בדרך להכחדה', וגם 'משבר האקלים כבר כאן'. האירוע נמשך דקות אחדות, הפריע קלות לתנועה והסתיים ללא אירועים מיוחדים

פעולת המרד בהכחדה בכניסה לטכניון 17.11.2020 תחת הסיסמא 'אנחנו בדרך להכחדה', וגם 'משבר האקלים כבר כאן'. האירוע נמשך דקות אחדות, הפריע קלות לתנועה והסתיים ללא אירועים מיוחדים

פעולת המרד בהכחדה בכניסה לטכניון 17.11.2020 תחת הסיסמא 'אנחנו בדרך להכחדה', וגם 'משבר האקלים כבר כאן'. האירוע נמשך דקות אחדות, הפריע קלות לתנועה והסתיים ללא אירועים מיוחדים

פעולת המרד בהכחדה בכניסה לטכניון 17.11.2020 תחת הסיסמא 'אנחנו בדרך להכחדה', וגם 'משבר האקלים כבר כאן'. האירוע נמשך דקות אחדות, הפריע קלות לתנועה והסתיים ללא אירועים מיוחדים.

פעולת המרד בהכחדה בכניסה לטכניון 17.11.2020 תחת הסיסמא 'אנחנו בדרך להכחדה', וגם 'משבר האקלים כבר כאן'. האירוע נמשך דקות אחדות, הפריע קלות לתנועה והסתיים ללא אירועים מיוחדים.     המשך

#דימויים_מספרים_מחאה