Spazierfahrt Zum Jarmuk 17-7-1934

Spazierfahrt Zum Jarmuk /  דר. רוברט בר בכתבה שהתפרסמה ב- 17.7.1934 ביודישה רונדשאו.

17.3.1934 Judische Rundschau

ירמוך

17.3.1934 Judische Rundschau


17.7.1934 Spazierfahrt Zum Jarmuk – עמוד זה
Wanderung Durch DasUn Bekqannte Galil 
Reisen im Morgenland-11-1-1935
14-9-1934-Auf historischem Boden
Wanderung Durch den Karmel – 1935
Fruhlingsfahrt nach Um-Kejss-1936