Black Flags-200711

מחאת הדגלים השחורים במרכז חורב, חיפה 11.7.2020

מרכז חורב

למעלה מ-200 מפגינים התאספו מכל צדדיו של מרכז חורב שבחיפה במחאה על על השחיתות הידועה בארץ, ועל כך שראש הממשלה מכהן עם שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים, יש גם צוללות ברקע וחוקים שהוא מארגן לטובת הקורונה וביצור שלטונו.

למעלה מ-200 מפגינים התאספו מכל צדדיו של מרכז חורב שבחיפה – – 11.7.2020

למעלה מ-200 מפגינים התאספו – – 11.7.2020

למעלה מ-200 מפגינים התאספו- – 11.7.2020

למעלה מ-200 מפגינים התאספו 11.7.2020

ובאותו הזמן בתל אביב 

למעלה מ-200 מפגינים התאספו מכל צדדיו של מרכז חורב שבחיפה – –  אחר כך משומקום הופיעו לוחמי יס"מ כאלה והאווירה השתנתה.  11.7.2020

טוב בלי ביביסטים

למעלה מ-200 מפגינים התאספו מכל צדדיו של מרכז חורב שבחיפה במחאה על השחיתות שפשתה בארץ ובעצם גם על מי שתומך במושחתות הזו

ה

הלאה השחיתות! ביבי למשפט צדק!!  11.7.2020

ספרתי 14 שוטרים במדים (שונים) ואחד בלבוש אזרחי. שישה כלי רכב משטרתיים.

לנער את השילטון

לנער את השלטון. מרכז חורב, חיפה 11.7.2020

חזרה לעמוד המרכזי

גם בשבוע שעבר 4.7.2020 עמדה משמרת מחאה במרכז חורב, על אותו עניין, אבל אני צילמתי בצומת מקסים בחיפה, באותו הנושא.

ולפני שבועיים, 26.6.2020 עם אותם רעיונות בצומת מקסים