18.7.2023 Horev-Haifa

צילומים לכאן

 

 

 


השבוע ה-28 – מרכז חורב בחיפה 15.7.2023

השבוע ה-27 במרכז חורב, חיפה 8.7.2023 – [הקישור בהפקה]
מחאה עם שחר מול בתי המשפט בחיפה, ומאוחר יותר בצהרים בצומת מת"מ (חיפה)
מחאה עצומה בשדה התעופה בן גוריון 11.7.2023
מחאה בלילה, בצומת חורב 11.7.2023 [הקישור בהפקה]
מחאה בכיכר ספר, חיפה 13.7.2023 [הקישור בהפקה]

מחאת בונות אלטרנטיבה מול נציב שירות המדינה, בחיפה 14.7.2023