27 week

שבוע 27

8.7.2023

מפרסום מחאת העם חיפה בפייסבוק:

יום שבת 08.07
18:30 > צעדה מהאודיטוריום לחורב
מפגן עילת הסבירות או עליית השחיתות
19:30 > ההפגנה הגדולה בחורב
דוברים
גלעד שר – ממייסדי ומובילי מטה המאבק
יוסי צברי – יוצר שחקן ואקטיביסט
פרופ קרין נהון – אוניברסיטת רייכמן וממובילות המאבק
פרופ איתן דומאני – מכון וייצמן

יבוא לחזק:

חמי רודנר🔥