Haifa-10-11-2023

משמרת מחאה במעלה שדרות בן גוריון ומתחת לגן הבהאי בחיפה 10.11.2023 עם סיסמאות: נגד הרג ילדים ואזרחים; וגם: חיפה הבית של כולנו – יהודים וערבים. משטרת ישראל איבטחה מקרוב.

משמרת מחאה במעלה שדרות בן גוריון ומתחת לגן הבהאי בחיפה 10.11.2023 עם סיסמאות : נגד הרג ילדים ואזרחים, וגם, חיפה הבית של כולנו – יהודים וערבים. משטרת ישראל איבטחה מקרוב

משמרת מחאה במעלה שדרות בן גוריון ומתחת לגן הבהאי בחיפה 10.11.2023 עם סיסמאות : נגד הרג ילדים ואזרחים, וגם, חיפה הבית של כולנו – יהודים וערבים. משטרת ישראל איבטחה מקרוב

משמרת מחאה במעלה שדרות בן גוריון ומתחת לגן הבהאי בחיפה 10.11.2023 עם סיסמאות : נגד הרג ילדים ואזרחים, וגם, חיפה הבית של כולנו – יהודים וערבים. משטרת ישראל איבטחה מקרוב

משמרת מחאה במעלה שדרות בן גוריון ומתחת לגן הבהאי בחיפה 10.11.2023 עם סיסמאות : נגד הרג ילדים ואזרחים, וגם, חיפה הבית של כולנו – יהודים וערבים. משטרת ישראל איבטחה מקרוב

שלום וסובלנות

משמרת מחאה במעלה שדרות בן גוריון ומתחת לגן הבהאי בחיפה 10.11.2023 עם סיסמאות : נגד הרג ילדים ואזרחים, וגם, חיפה הבית של כולנו – יהודים וערבים. משטרת ישראל איבטחה מקרוב

אלפים מול מוזיאון תל אביב, במפגן הזדהות עם משפחות החטופים, 4.11.2023 – – 28 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין.

שלושים ימים מהשבת המזוויעה. טקס זיכרון רב משתתפים בכיכר קריית ספר בחיפה 7.11.2023