Haifa – 230225

נגד תכנית נתניהו-לוין-רוטמן לשינויי המשטר בישראל

צילומים יכנסו לכאן ממש עוד מעט

סיפורה של שפחה עם בן גוריון ברקע

מיצג 'סיפורה של שפחה' בהפגנה נגד ההפיכה המשטרית והחלשת מערכת שלטון החוק.
חיפה 25.2.2023

הכיבוש הורג

בהפגנה נגד ההפיכה המשטרית והחלשת מערכת שלטון החוק. חיפה 25.2.2023

אין דמוקרטיה עם כיבוש

בהפגנה נגד ההפיכה המשטרית והחלשת מערכת שלטון החוק שהתקיימה בצומת מרכז חורב, חיפה 25.2.2023

אודיטוריום חיפה-כנקודת מוצא לתהלוכה נגד שינויי משטר מדינת ישראל

פינק פרונט – החזית הוורודה בהפגנה נגד ההפיכה המשטרית והחלשת מערכת שלטון החוק.
חיפה 25.2.2023

התעסקתם עם הדור הלא נכון

התעסקתם עם הדור הלא נכון, צומת מרכז חורב, חיפה 25.2.2023

 

 

 

היום בבוקר בצומת אלונים עם טנק מקלקר