Haifa-Caesarea-231111

לעצור!

בכיכר קריית ספר בחיפה התקיימה מחאה נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. הידיים עם הספרות מ-1 עד 64, סימלו את 64 חברי הקואליציה בכנסת וסימנו להם לעצור.

דרישה שביבי יתפטר

בכיכר קריית ספר בחיפה התקיימה מחאה נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. הידיים עם הספרות מ-1 עד 64 סימלו את 64 חברי הקואליציה בכנסת וסימנו להם לעצור.

בכיכר קריית ספר בחיפה התקיימה מחאה נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. הידיים עם הספרות מ-1 עד 64 סימלו את 64 חברי הקואליציה בכנסת וסימנו להם לעצור.

ב-11.11.2023 התקיימה בכיכר קריית ספר בחיפה הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו ואי תפקודו (או תפקודו המביש) והתביעה להתפטרותו היתה חד משמעית.

בכיכר קריית ספר בחיפה התקיימה מחאה נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. הידיים עם הספרות מ-1 עד 64 סימלו את 64 חברי הקואליציה בכנסת וסימנו להם לעצור.

ב-11.11.2023 התקיימה בכיכר קריית ספר בחיפה הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו ואי תפקודו (או תפקודו המביש) והתביעה להתפטרותו היתה חד משמעית.

הכנת המכוניות לנסיעה בשיירה לקסריה, להפגנה מול הרחוב שבו יש לראש הממשלה נתניהו בית.
11.11.2023 – מרכז הקונגרסים בחיפה

הכנת המכוניות לנסיעה בשיירה לקסריה, להפגנה מול הרחוב שבו יש לראש הממשלה נתניהו בית.
11.11.2023 – מרכז הקונגרסים בחיפה

שיירת המפגינים מחיפה הגיעה לקסריה וביחד עם אזרחים אחרים קיימו הפגנה ומחאה נגד תפקוד הממשלה והעומד בראשה בנימין נתניהו. הדרישה שיתפטר עלתה שוב ושוב באותו הערב.

מחאה נגד ראש הממשלה נתניהו ונגד ממשלו ותביעה חד משמעית שיתפטר מתפקידו לאלתר – או שיודח על ידי חברי הכנסת באי אמון.
קסריה, מול הכניסה לרחוב שבו נתניהו לעיתים מתגורר 11.11.2023

 

 

פס 1 2

קישורים:

אלפים מול מוזיאון תל אביב, משמרת מחאה במעלה שדרות בן גוריון 10.11.2023

במפגן הזדהות עם משפחות החטופים 4.11.2023

הדלקת נרות

שלושים ימים מהשבת המזוויעה. טקס זיכרון רב משתתפים בכיכר קריית ספר בחיפה 7.11.2023