Haifa-3-10-2020

הפגנות במוקדים שונים בחיפה במתכונת 1000 מטר מהבית. 3.11.2020 ברחבי העיר.

מרכז חורב

צוללת ננסית (ופרשייה ענקית) במרכז חורב בחיפה. חצוצרנים ותופים בהפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו 3.10.2020.

#חקירה_צוללות_עכשיו

מחאה 1000 מטר מהבית, בקריית ספר בחיפה. 100 הנוכחים קראו לנתניהו להתפטר ולקהל החיפאי להגיע למחאה
3.10.2020

על גשר אברהם עופר ברמת ספיר.

מחאה 1000 מטר מהבית: גשר רמת ספיר בחיפה עם עשרות מפגינים ובלי משטרה נראית לעין. 3.10.2020

מחאה 1000 מטר מהבית: מרכז זיו בחיפה עם כ 100 מפגינים, ובלי משטרה נראית לעין. 3.10.2020

מחאה 1000 מטר מהבית: מרכז חורב בחיפה עם כ 300 מפגינים, תופים וחצוצרות וגם שני שוטרים שנשלחו לשמור על הסדר ונותרו ללא תעסוקה. 3.10.2020

 

"ביבי שחרר" קורא השלט

"שחרר" מצד אחד ו"ביבי הבייתה" מהצד השני. מחאה 1000 מטר מהבית: מרכז חורב בחיפה עם כ 300 מפגינים, תופים וחצוצרות וגם שני שוטרים שנשלחו לשמור על הסדר ונותרו ללא תעסוקה ממשית. 3.10.2020

כתבה מצולמת על ההפגנות בחיפה בחי-פה

הפגנות קודמות: